Beste Dorpsgenoten,

Dit jaar organiseert Stichting Dorpsbelang Hoornsterzwaag-Jubbega weer het tweejaarlijkse dorpsfeest voor de buurtverenigingen rondom de basisschool “Op ‘e Grins”.

Er is gekozen voor het thema “TV”.
Rondom dit thema is er een programma opgesteld.
Sommige activiteiten zijn als vanouds, maar in een nieuw jasje, andere komen nu pas kijken. Naast het programma, zullen ook de buurten worden versierd in het thema “TV”.

Wij hopen dan ook dat niet alleen het terrein rondom de lagere school een feestelijke uitstraling heeft, maar ook alle buurten daar om heen…

Wij hebben geprobeerd om iedereen van jong tot oud in het programma aan bod te laten komen. Voor zowel de deelnemers als de toeschouwers wordt het hopelijk een geslaagd dorpsfeest waarbij gezelligheid en saamhorigheid voorop zullen staan.

Namens de feestcommissie,
het bestuur Stichting dorpsbelang Hoornsterzwaag-Jubbega,
wens ik u allen een heel plezierig dorpsfeest toe!

Anne Jongsma
Voorzitter