Als bestuur hebben we geprobeerd een compleet en divers feestprogramma voor alle buurtbewoners samen te stellen. Om het feest aantrekkelijk en betaalbaar te houden is het hele weekend gratis entree behalve de zaterdagavond.

Zaterdagavond: Voorverkoop € 10,- Kassa € 12,50

Vrijdagmiddag 16 juni (kindermiddag): vrij entree
Vrijdagavond: vrij entree
Zaterdagmiddag: vrij entree
Zaterdagavond: € 12,50
Zondagmiddag: vrij entree

Entreekaart en munten kunnen met pin worden betaald

Eigen risico

Deelname aan alle activiteiten vindt plaats op eigen risico. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor letsel, diefstal of anderszins.

Vragen en / of opmerkingen

Iedere buurt is vertegenwoordigd in het bestuur. Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben over het feestprogramma dan is het bestuurslid uit uw buurt het eerste aanspreekpunt. Mocht dit niet lukken dan kunt u zich wenden tot de voorzitter.

De feestcommissie bedankt alle mensen die het feest mogelijk hebben gemaakt!